Yamada Yoshimitsu Sensei, Shihan, 8vo dan
Seminario, Buenos Aires 2011

 
Donovan Waite Sensei, Shihan, 7° Dan
Seminario, Buenos Aires 2012
Ravagni Damian Sensei, 5 Dan 
Dojo Zanshin, Buenos aires - Argentina 2012
Back to Top